Eurelectric: ‘Zorg over investeringsklimaat’

10 december 2012 – In een onlangs verschenen rapport geeft The Union of the Electricity Industry (Eurelectric) aan dat investeringsbeslissingen in de Europese elektriciteitssector onnodig complex zijn. In het onderzoek zijn 45 CEO’s gevraagd naar hun inzichten en ervaringen.

Vrijwel alle CEO’s die deelnamen aan het onderzoek, twijfelen of de Europese energiesector de ongekende investeringsbedragen die nodig zijn voor de komende jaren wel kan realiseren: 1.000 miljard in 2020 voor heel Europa, volgens het IEA.

EURELECTRIC geeft in het onderzoek een verontrustend beeld van de huidige stand van investeringen door de Europese elektriciteitsbranche. Onder CEO’s leeft sterk het gevoel dat het investeringsklimaat ongunstig is. Ze zien bedrijven worstelen in een neerwaartse spiraal waarin veranderende regelgeving het klimaat verder uitholt. Dit ontmoedigt investeringen en lokt tegelijkertijd nieuwe ad-hoc regelgeving uit; beleidsmakers pogen toch bepaalde investeringen te laten plaatsvinden.

Daarnaast dragen hogere financieringskosten als gevolg van de schuldencrisis, slechte marktomstandigheden en nationale heffingen op energiebedrijven bij aan het moeilijke investeringsklimaat. Er is groeiende consensus dat energiebedrijven, samen met de financiële actoren, zoals pensioenfondsen of private equity firma’s, in staat zijn om het benodigde kapitaal aan te trekken als er een stabiel en voorspelbaar beleid zou zijn. Beleggers hebben utilities altijd beschouwd als een ‘veilige gok’, maar kapitaalverschaffers kijken nu met argusogen naar de politieke en reguleringsrisico’s van de energiesector.

Volgens het rapport kunnen de belangrijkste drempels voor investeringen overwonnen worden als beleidsmakers zorgen voor een grotere samenhang in beleid. En als ze prioriteit geven aan een strategische koers voor de lange termijn in plaats van interventies voor de korte termijn. Het rapport roept de lidstaten op om vaart te maken met het doorvoeren van EU-wetgeving ter voltooiing van een geïntegreerde Europese energiemarkt. Ook ligt er een taak voor de Europese Commissie voor een betere afstemming tussen Europees en nationaal energiebeleid. Dat alles gericht op markten hun werk laten doen, waarin investeringen die het meest economisch zinvol plaats kunnen vinden en de transitie naar een CO2-neutrale voorziening zo betaalbaar mogelijk is. Het rapport “Powering Investments: Challenges for the liberalised electricity sector” is het resultaat van een uitgebreid onderzoek door EURELECTRIC naar het investeringsklimaat, uitgevoerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van  energiebedrijven, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen.

 

Bron: Energie-Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *