12 juni 2019

Energieleveranciers, hoe werkt het?

Energieleveranciers leveren gas en stroom aan huishoudens en bedrijven. De leverancier koopt energie in bij tussenhandelaren, producenten of ze produceren hun energie zelf. De distributie van energie gaat via regionale netbeheerders.

U betaalt voor de diensten van uw energieleverancier, de verbruikte energie en bij uw netbeheerder voor de transportnetten. Energieleveranciers vallen onder het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Energieleveranciers kunnen hun energie uit verschillende bronnen halen. Energie die wordt gehaald uit CO2 neutrale bronnen zoals zonne-energie wordt ook wel groene stroom genoemd.

Vind hier uw nieuwe energieleverancier