12 juni 2019

Energierekening, hoe en wat

De energierekening of energienota, die speelt een grote rol in de beoordeling van en keuze voor een energieleverancier. Hoe zit de energierekening in elkaar? Voor veel mensen is de energierekening niet altijd even helder. En misschien bent u ook op zoek naar de laagste energierekening. Een beetje achtergrondinformatie in de soms verwarrende wereld van energieleveranciers.

De energierekening bestaat uit een aantal kostenelementen. Te weten: netbeheerkosten (ransport), levering, huur elektriciteits- en gasmeter, energiebelasting, BTW en opslag duurzame energie.

Netbeheerkosten (Transport)

De aansluiting op het energienetwerk en het transporteren van elektriciteit en gas worden door uw energieleverancier in rekening gebracht. Dit zijn de transport- of netbeheerkosten.

Leveringskosten

Naast de netbeheerkosten betaalt u leveringskosten. Dit gaat over de geleverde elektriciteit en gas aan uw huishouden of bedrijf. Dit kan op basis van vaste energieprijzen of op basis van jaarafrekening met gemiddelde tarieven, afhankelijk van het type contract dat u heeft afgesloten.

Huur van de elektriciteits- en gasmeter

Dit is een post waar u geen keuze in heeft. De overheid bepaalt de kosten voor de meters, welke u kunt uren van de netbeheerder. Onlangs bent u overgegaan op een slimme meter welke is uit te lezen op afstand en energiedata bijhoudt.

Energiebelasting

In Nederland kennen we ook een energiebelasting. Dit is een maatregel van de overheid, ooit in het leven geroepen om bewuster om te gaan met energieverbruik en daarmee de CO2 footprint op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Deze belasting wordt via uw energieleverancier in rekening gebracht en door de energieleverancier afgedragen aan de overheid.

U kunt ook een post ‘verminderde energiebelasting’ tegenkomen op uw factuur waarbij u een korting krijgt op de energiebelasting in bepaalde gevallen.

Bijna de helft van de energierekening bestaat uit energiebelasting
De energiebelasting maakt een groot deel uit van de energierekening, bijna de helft. Vanaf januari 2019 is 47% van uw energierekening belasting. Het aandeel belasting in de prijs van elektriciteit is 32 procent en het aandeel belasting bij de prijs van gas is 53 procent.  

Opslag Duurzame Energie

Een andere maatregel om de CO2 footprint op de omgeving te beperkten en mensen bewuster met energie te laten omspringen is de Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze belasting geldt voor zowel elektriciteit als gas. Let op! Deze opslag betaalt u ook als u Groene Stroom afneemt!

En natuurlijk de BTW!

Naast alle belastingen heft de overheid ook BTW over het netbeheer, de levering, uw meter en de energiebelasting tegen een tarief van 21%.

Opbouw energierekening in beeld

Opbouw energienota 2019 verdeling def
De energierekening bestaat voor bijna de helft uit belastingen (energiebelasting en BTW). Daarnaast betaalt u meterhuur, netwerkkosten en leveringskosten.
De kosten waar u invloed op kunt uitoefenen zijn de leveringskosten voor elektriciteit en gas. Deze beslaan samen ongeveer 40% van uw rekening.

Meer over de energienota en alles wat daar bij komt kijken vind je in dit schrijven van het ACM.

Download hier

Vergelijk en vind hier uw energieleverancier