6 juni 2019

Groene stroom, de hoe, wat en waarom

wat is groene stroom of groene energieWat is groene stroom? Die vraag krijgen we vaker. Een definitie van groene stroom (of groene energie) is elektriciteit die opgewekt wordt uit schone, onuitputtelijke energiebronnen. Denk aan wind, water en de zon (zonne-energie). Maar ook uit aardwarmte kan energie opgewekt worden. Of uit algen.

Groene stroom wint aan populairiteit

Groene stroom is populair omdat er steeds meer inzichten komen over het effect van de energiewinning op de algemene leefomgeving van mensen en dieren. Er worden destructieve milieu-effecten toegewezen aan de CO2 uitstoot als gevolg van de energie opwekking van mensen.

De laatste jaren zijn er steeds meer afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2 uitstoot in o.a. het Klimaatakkoord om te zorgen voor het terugdringen van de negatieve effecten op de leefomgeving. Duurzame energie (groene stroom) is daarmee in opkomst en wordt steeds meer gemeengoed in het energie aanbod van energieleveranciers.

Vind hier uw nieuwe energieleverancier