12 juni 2019

Stadsverwarming, de ins en outs

Stadsverwarming

Veel mensen zijn aangesloten op stadsverwarming. Stadsverwarming is een warmteverdelingssysteem waarbij woningen worden verwarmd door warmwaterleidingen onder de grond. Stadsverwarming of stadswarmte wordt centraal geregeld en iedereen die is aangesloten betaalt mee.

De warmte voor stadsverwarming of stadswarmte wordt opgewekt door de restwarmte te gebruiken van industrie, elektriciteitscentrales, en afvalverbrandingsinstallaties. Door deze manier van centrale verwarming profiteren gebruikers van schaalvoordelen; er wordt op een plaats warmte opgewekt welke verdeeld wordt. Ander voordeel is dat de huishoudens geen gebruik hoeven te maken van het gasnetwerk.

Nadeel is dat er energieverlies ontstaat door de distributie van de warmte.