8 januari 2020

Wat is de energietransitie, en wat heb jij er aan?

De energietransitie is al jaren een vast onderdeel van de nieuwsberichten in de Nederlandse media. Wat is die energietransitie of energietransformatie? En wat is hiervan het effect op jou, jouw keuzes voor een energieleverancier en op jouw energierekening? In deze post gaan we hier dieper op in.

Definitie van energietransitie

De energietransitie is het proces van de overstap van het genereren van stroom uit fossiele grondstoffen zoals steenkool, gas en kernenergie naar duurzame energiebronnen. Onder duurzame energiebronnen verstaan we de zon, wind, water, aardwarmte en biomassa.

Deze overstap wordt enerzijds ingegeven door de schadelijke neveneffecten van de winning van energie uit fossiele brandstoffen zoals de CO2 uitstoot en andere afvalproducten. Anderzijds zijn fossiele brandstoffen zoals steenkool niet onbeperkt beschikbaar waardoor deze stoffen schaarser worden. Bovendien kunnen er kosten bespaard worden door andere energiebronnen aan te boren die oneindig beschikbaar zijn.

Veel leiders in de wereld hebben zich gecommitteerd aan het overstappen van traditionele energiegeneratie naar een duurzame energieproductie. Ook in Nederland is er een doel gesteld en is er in het regeerakkoord vastgelegd; in 2050 moet de gehele energievoorziening voor 100% bestaan uit duurzame energie ofwel: groene stroom.

Hoe ver zijn we met de energietransitie?

De meeste energieleveranciers zijn op dit moment bezig met het onderzoeken van en investeren in duurzame energiewinning. Denk aan het aanleggen van zonneparken en het inzetten van windmolens. De energiewinning uit kolen en gas vormt nog steeds een belangrijk deel van de dagelijkse energievoorziening in Nederland. Steeds meer energieleveranciers, bedrijven en particulieren werken mee aan de energietransitie.

Transitie van energiebronnen voor verschillende toepassingen

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken stroom voor het gebruik van apparaten, machines en verlichting. Onderdeel van de energietransitie is ook de transitie van verwarming. Voor het verwarmen van huizen en bedrijven wordt in veel gevallen nog gas gebruikt. Ook voor koken en het opwarmen van water wordt nog vaak gas gebruikt. Volgens het akkoord moet ook hier een overgang naar duurzame bronnen plaatsvinden. Om dit te realiseren wordt er ingezet op het gebruik van stadsverwarming, koken op keramische- of inductiekookplaten, zonneboilers, elektrische warmtepompen, geothermische aardwarmte en biomassa.

Praktische uitdagingen energietransitie

De energietransitie vraagt om aanpassingen van huizen, bedrijven en overheden. Energie moet op een andere manier opgewekt, opgeslagen en gebruikt worden (elektrisch koken ipv koken op gas bijvoorbeeld). Het opslaan van energie is een grote uitdaging bij de inzet van duurzame energiebronnen. Stroom die opgewekt wordt uit bronnen als de zon of de wind wordt niet constant opgewekt. Als er geen wind is of als de zon niet schijnt wordt er minder opgewekt. Het is dus van groot belang om goede manieren te vinden om energie op te kunnen slaan zodat deze constant gebruikt kan worden. Om energie op te slaan kijkt men naar batterijen en het opslaan van stroom in zoutoplossingen.

Er zijn ook technieken die energie converteren om deze vervolgens weer te kunnen gebruiken. Een voorbeeld: energie wordt gebruikt om een water bassin vol te laten lopen. Als de zon niet schijnt of er geen wind is, wordt het water gebruikt om een turbine te laten draaien om vervolgens weer stroom op te wekken.

Wat heb ik aan de energietransatie en wat betekent het voor mij?

De energietransitie heeft als doel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen zodat we ook in de toekomst kunnen genieten van betaalbare energie die minder belastend is voor de leefomgeving en de natuur. De inzet van de energietransitie is dus gericht op een voordelige, onuitputtelijke energie en een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties. Dat betekent op dit moment een behoorlijke investering vanuit de overheid (belastinggeld).

Ook kiezen bedrijven en particulieren er zelf voor om te investeren in de inzet van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. In veel gevallen ook ingegeven vanuit financiƫle overwegingen. En ander effect is dat het aantal windmolens en zonneparken het straatbeeld gaat bepalen en het landschap zal veranderen. Indirect en langer termijn effect is een betere, schone leefomgeving met betaalbare energie in de toekomst.

Vergelijk hier energieleveranciers