12 juni 2019

Windenergie, wat is het?

windmolen energie kiezenWindenergie is de vorm van energie die ontstaat door het omzetten van bewegingsenergie van wind in bruikbare energie zoals elektriciteit. Het opwekken van dit type energie kan door verschillende technieken. Het gebruiken van wind als energiebron is een eeuwenoude techniek.Zo is wind in de scheepvaart een veel gebruikte bron van energie om de schepen voort te laten bewegen middels zeilen. Van oudsher kennen we ook de windmolens die werden gebruikt om via mechanische systemen maalstenen of waterpompen in beweging te brengen. Windmolens en windturbines worden tegenwoordig ingezet om elektriciteit op te wekken via dynamo’s.Er zijn ook technieken om via vliegers wind te gebruiken om energie op te wekken.